Akce knihovny

na co se můžete těšit - únor

zprávy z akcí

Během celého měsíce ledna si mohly v půjčovní dny děti točit pohádkovým kolotočem. Pod číslem které padlo, se nacházela pohádková otázka, za jejíž správnou odpověď čekala děti odměna.

Naše dětské oddělení si přijedou prohlédnout žáci ZŠ Brodek u Konice. 30. ledna se vydají pěšky děti 2. tříd k nám do knihovny, aby si prohlédly náš fond, dozvěděly se zajímavosti o knížkách, jak vznikají, jaká je cesta od spisovatele ke čtenáři, ukážeme si nejúspěšnější tituly a zahrajeme si pohádkovou soutěž. Závěr našeho dopoledne bude slavnostní, p. učitelky dětem rozdají vysvědčení.

Ve středu 8. ledna nás navštívili žáci šesté třídy - primy ZŠ Konice. S dětmi jsme prošli celou knihovnu, dozvěděly se zajímavosti o knížkách, které jsou nejpůjčovanější, které potřebují k povinné četbě, jaká četba je pro ně vhodná. Děti si vyzkoušely řazení a hledání knih, dozvěděly se, jaká jsou pravidla půjčování a co všechno dalšího jim knihovna nabízí.

Ilustrace z knihy Kláry Smolíkové vám během lednových dnů přiblížily atmosféru detektivního žánru pro děti. Napínavé příběhy dvou kamarádů Artura a Báry, kteří za pomocí moderních technologií řeší zapeklité záhady, doplňovaly pracovní listy. Za jejich vyplnění si mohly děti v knihovně vyzvednout malou odměnu. Výstava proběhla v zámecké galerii.

První prosincový týden proběhl v naší knihovně v duchu vánoční atmosféry. V půjčovní dny si děti mohly vyplňovat velký Mikulášský kvíz, za který dostaly malou odměnu.

Dětské oddělení si přišly prohlédnout děti z prvních tříd ZŠ Konice. V době začínajícího adventu jsme si vyprávěli o historii Vánoc, prošli jsme všechny sváteční dny až po Tři krále, pomocí pracovních listů si děti vyzkoušely zvyky a tradice. Malováním a tvořením si vyrobily malé Vánoce v knihovně.

V pondělí 25. listopadu nás odpoledne navštívily děti ze Čtenářského klubu ZŠ Konice. Prohlédly si dětské oddělení knihovny, řazení knih, učily se, kdo knihu napsal, ilustroval a dostávaly různé úkoly na téma knihy a čtenářství.

Nemohli jsme minout letošní úspěšnou houbařskou sezónu a proto si děti v měsíci listopadu vyplňovaly v dětském oddělení "Houbařský kvíz". Lehce poznaly nejjedovatější houby, zjistily, jak se jmenuje věda, která se zabývá výzkumem hub a z našeho testu se také dozvěděly, která houba je největší gurmánská pochoutka, či jak se odborně nazývá žampion. Za jejich znalosti je čekala sladká odměna.

14. listopadu k nám do knihovny přijel pan spisovatel Jan Opatřil představit dětem 4. tříd ZŠ Konice svého hrdinu kapříka Metlíka a jeho kamarády. V rámci autorského čtení povyprávěl o práci spisovatele a ilustrátora, představil pět svých knížek o kapříkovi a promítal z nich dětem na plátno ilustrace. Nakonec proběhla autogramiáda a děti si mohly koupit záložky do knihy s motivem kapříka Metlíka.

Víte, že potomci dinosaurů jsou holubi a slepice? Největší nalezený špičák Tyrannosaura měří 30 cm? Krokodýli jsou jediná zvířata, která žila v době dinosaurů? Spoustu dalších zajímavostí se dozvěděly děti ze ZŠ Kladky 1. října, kteří k nám přijely na besedu - Obři pravěku. Při našem povídání nechyběly pracovní listy, pohádkový příběh z doby dinosaurů a spusta malování a úkolů.

Celý říjnový měsíc si v půjčovní dny vyplňovaly děti matematický kvíz. Logické hádanky jim šly skvěle a byly za ně odměněny drobnými cenami.

15. října k nám zavítal cestovatel Petr Nazarov, který připravil pro žáky 5. tříd ZŠ Konice cestovatelskou přednášku o svém putování po Novém Zélandu. Dva ostrovy, které s nimi prošel ukázkami fotek a videí děti zaujaly natolik, že na konci povídání měly nespočet dotazů, které se týkaly hlavně zvířat žijících v této oblasti a maorského způsobu života.

Do podzimních zářijových měsíců jsme přímo vypluli na nejznámějším parníku. Kvízové otázky na téma ,,Titanik'' si mohly děti vyzvednout během celého měsíce září v dětském oddělení knihovny. Za správné odpovědi získaly drobné odměny.
19. září k nám přijela Základní škola Kladky. Navštívili jsme nejznámější školu v Bradavicích a četli si vyprávění o Harry Potterovi. Děti také tvořily, hrály a vyplňovaly pracovní listy.
Divadlo MALÉhRY z Brna přijelo 24. září pro děti 2. tříd Základní školy Konice zahrát ''Literární salón". Předčítání z knížky Pohádky a maléhry bylo doplněno promítáním ilustrací. Děti čekalo akční čtení s podáváním voňavého čaje.