Zajímavosti

Konický okres - Vlastivěda moravská, Bohumil Burian

Naši příruční knihovnu jsme doplnili novou knihou z regionální literatury. Dějiny konického soudního okresu obsahují Všeobecnou část - osídlení, sociální poměry, školství, dále Dějiny panství a osad, závěr knihy doplňují zajímavé fotografie.

Konice v datech 1200-1989 - publikace k nahlédnutí v oddělení pro dospělé

Slovo autorky: Zatoužili jste někdy vypůjčit si konické kroniky a číst si o starých časech, o lidech a o proměnách města? Ale kroniky se nepůjčují. Prostřednictvím této brožury můžete však do zápisů nahlédnout. Zápisy jsou ponechány v původním znění a seřazeny podle letopočtů. Díky svědomité práci kronikářů můžeme poznávat minulost.

Další knihy o dějinách města Konice, báje a pověsti z okolí

Pinkava, Jaroslav                             Dějiny města Konice 1. a 2. díl
Strouhal, Martin                                Báje a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska
Müller, František                               Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny v dějinách ...
Fiala, Jiří                                            Pověsti a pohádky Terezského údolí
Foltin, Karel                                       Přece se nebudete bát
Milar, Josef                                       Zlatá kniha bájí a pověstí
Továrek, František                           Větrný trojlístek
                                                         Báje a pověsti Prostějovska

Tento odkaz na webové stránky vás přivede do vzpomínek konického rodáka
RNDr. Vojtěcha Ullmanna, který v sekcích - Život na venkově a Vzpomínky -zajímavá místa a lidé vzpomíná na své dětství a mládí v Konici, ukazuje život tehdejších obyvatel, jejich zvyky, tradice v ročních obdobích a doplňuje je dobovými i přírodními fotografiemi.

Kazatelna ve farním kostele v Konici

Bakalářská práce Antoníny Pirochtové, kterou nám věnovala do příruční knihovny obsahuje veškeré informace o této vzácné památce v konickém kostele Narození Panny Marie a je doplněna spoustou fotografií.

Proč všichni odcházejí - kniha Zuzany Dostálové k vypůjčení v knihovně

Zuzana Dostálová - vnučka konického malíře JUDr. Mojmíra Dostála a dcera spisovatele, režiséra a scénáristy Zeno Dostála, jehož knihy si můžete také zapůjčit v naší knihovně.

Další novinka od Zuzany Dostálové -  kniha Johana

Román o lidské zranitelnosti i síle, křehkosti vztahů a chybách, které opakujeme a kterým se nedokážeme vyhnout, je společným dílem tří autorek: jednotlivými dekádami Johanu provedly Zuzana Dostálová, Pavla Horáková a Alena Scheinostová.

Zuzana Dostálová - Hodinky od Ašera

Co trápí dnešní třicátníky? Zuzana Dostálová je skvělá pozorovatelka a dovede své postavy věrohodně vykreslit. Ve svém ryze současném románu vypráví o starostech moderní doby a o podvodech všeho druhu.

Další regionální novinka - kniha Vladimíra Kameše Díky daru života

Životní příběh lékařky z Drahanské vrchoviny potěší všechny zájemce o literární zachycení lékařského prostředí, světa, který vyvolává bázeň a zároveň obrovsky fascinuje. Děj knihy pokrývá období od třicátých let dvacátého století, kdy se hlavní protagonistka narodila, až po začátek nového tisíciletí.

Pro děti máme omalovánku - pověst o vzniku města Konice a jejího znaku

Nová visačka na kliku

Máme pro vás novou visačku na kliku, můžete si ji vyzvednout u výpůjčního pultu.

Vlastní čtenářský deník

V knihovně jsou k dispozici čtenářské listy, které si mohou děti vyzvednout a podle nich sestavit vlastní čtenářský deník.

V knihovně je k dispozici elektronická Albi tužka a interaktivní kniha - Svět zvířat

Objevte svět kouzelného čtení s knihou, která má přes 900 zvuků a textů. Ponoříte se do světa zvířat z různých koutů a zjistíte, jaké zvuky vydávají, nebo čím jsou zajímavé.

Velký sešit hádanek

Pro děti máme pro ukrácení dlouhé chvíle velký sešit hádanek, které si mohu navzájem dávat a ty nejlepší jsou odměněny sladkou dobrotou.

Společenské hry

Pro malé dětské čtenáře jsme pořídili spoustu společenských her pro zpestření času a pro pobavení u nás, v našem dětském oddělení. Přijďte si zahrát a strávit u nás příjemné chvíle.


Výročí - Prosinec

3. prosince 1902 se narodila Olga Scheinpflugová - herečka a spisovatelka
17. prosince 1887 - se narodil Josef Lada - malíř, ilustrátor a spisovatel
31. prosince 1877 - se narodil Viktor Dyk - básník, prozaik a dramatik

Josef Lada


Celé česko čte dětem - kampaň na podporu čtení. Vše o jejich aktivitách a poslání najdete na stránkách celeceskoctedetem.cz. Propagace myšlenky - Čtěte dětem 20 minut denně. Každý den!

Rosteme s knihou - stránky na podporu četby knih. Zkušenosti týkající se literatury, návody, tipy i doporučení na knihy. www.rostemesknihou.cz

Čtení pomáhá - projekt podporuje čtenářství a zároveň umožňuje podílet se na charitě. Za každou přečtenou knihu získává dítě 50 korun - nikoli však pro sebe, ale na pomoc potřebným. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize. Jejich přehled a další informace najdete na www.ctenipomaha.cz


Desatero malého čtenáře podle doktorky Martiny Celecké

1. Čtěte dětem nahlas a seznamujte je s knihami už od batolecího věku.

2. Zaveďte čtení jako rituál před spaním. Podpoříte tím vazbu mezi dítětem a vámi.

3. U příběhu si povídejte, střídejte se ve čtení.

4. Trénujte čtení každý den.

5. Jděte příkladem, ukažte dítěti, že čtení je součástí vašeho běžného života.

6. Nechejte výběr knihy nebo časopisu na dítěti, ale pomozte mu.

7. Objednejte dítěti předplatné časopisu, nebo průkazku do knihovny.

8. Dítě motivujte i tím, že sami projevíte zájem o to, co čte, byť by to byly třeba jen komiksy.

9. Nikdy nepoužívejte čtení jako trest.

10. Elektronická média nezakazujte, ale vymezte čas, kdy je smí dítě používat.


Jak správně vybrat knihu pro dítě

1. Řiďte se úrovní čtenáře. Vybírejte knížky úměrně k věku dětí.

2. Méně je více. Není-li vaše dítě zvyklé číst a naráz dostane spoustu knih, nejspíš nebude skákat radostí. Stačí jedna, případně dvě knihy, například nějaký aktuální dětský hit.

3 Využijte popularity známého titulu. Dejte dětem důvěru, ať vám sami ukážou, co se jim líbí.

4. Kniha musí zaujmout dítě, nikoli vás. Knížky vybírejte podle zálib dětí, ne podle sebe. Ptejte se ostatních rodičů co právě "letí" v dané věkové kategorii.

TIP PRO VÁS

Chytrá tužka udělá ze čtení zábavu

Dnes už jsou i miminka zvyklá na všelijaké technlogie a tak není od věci využít toho u klasických knih. To se vám může podařit  díky projektu Kouzelné čtení od Albi. Používá se při něm chytrá elektronická tužka, ale základem jsou stále tištěné knihy. Je to vlastně sada učebnic na různá témata. Tužka dětem dovolí zažít radost ze samotného čtení. Více se dozvíte na www.kouzelnecteni.cz.